Strādājam priekš Jums jau 25 gadus!

Garantija


Mūsu veikala precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija.
Garantijā ietilpst garantijas apkalpošana un garantijas remonts. Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā, garantijas termiņš ir 24 mēneši privātpersonām un 12 mēneši juridiskām personām (vairāk info...) .. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.
Garantijas talons ir spēkā, ja tajā pareizi un skaidri norādīts - izstrādājuma modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts.
Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem ( baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežojumi.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
- precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai ir mēģināts pašiem novērst bojājumu;
- bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
- bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
- ja izmantoti nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
- bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
- ja netiks veiktas regulāras servisa apkopes (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);
- ja prece tiks izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).
- ja ir nozaudēts garantijas talons vai pirkumu apliecinošs dokuments. PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm;

Atteikuma tiesības. 


LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. 
MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. 
Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 

Normatīvie akti: 
- Patērētāju tiesību aizsardzības likums ( http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309) 
- MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” ( http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276 ) 

- MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” ( http://www.likumi.lv/doc.php?id=62580 ) Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam Jums nepieciešams iesniegt interneta veikalam www.euromobile.lv rakstiski aizpildīto atteikuma veidlapu uz A4 lapas 14.dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Atteikuma veidlapu iespējams aizpildīt brīvā formā, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, preces iegādes datumu, apmaksas veidu, preces nosaukumu, modeli, iegādes summu un atteikuma iemeslu.

Pieņēmot Jūsu atteikuma veidlapu, interneta veikals www.euromobile.lv likuma noteiktajā laikā un kārtībā sniegs Jums rakstisku atbildi un pieņems no Jums preci. 

Atgadinām, ka gadījumos, kad patērētājs veic pirkumu interneta veikala birojā (pastāvīgā tirdzniecības vietā), tad patērētājam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības tāpēc, ka pērkot preci veikala birojā klientam ir tiesības un visas iespējas iepazīties un pilnībā pārbaudīt izvēlēto preci pirms pirkuma veikšanas. 
Pirkums, kurš tika veikts interneta veikalā birojā neskaitas distances līgums, bet skaitās līgums, kurš noslēgts mazumtirdzniecības uzņēmuma (veikala) pastāvīgā atrašanas un tirdzniecības vietā. 


Interneta veikals www.euromobile.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces pirmsakotnējs izskats, ir saskat: 


Ja telefona aparāta bojājums radies ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā (piemēram, mitruma vai ūdens iedarbības rezultātā telefona mikroshēmā radusies plaisa vai citi defekti), bezmaksas garantijas remonta noteikumi netiek piemēroti. Ja klients atsakās no maksas remonta, tad ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.